Centrum sociálnych služieb

Naše zariadenie vzniklo v roku 2013 ako zariadenie pre seniorov, ktoré poskytuje pobytové formy sociálnych služieb. Snažíme sa našim klientom zabezpečiť dôstojný a kvalitný zvyšok života tak, aby sme za každých okolností zachovávali ľudskú dôstojnosť a úctu k osobe ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti.

Profesionalita

O Vašich najbližších sa postará kvalifikovaný tím odborníkov

Spoľahlivosť

Vysoká kvalita života a bývania zabezpečená 24 hodinovou starostlivosťou

Empatia

Motto našej organizácie je: „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“

Dôvera

Individuálny prístup a vytvorenie zázemia pre každého klienta v útulnom prostredí

OZNAMY

Covid-19
Na základe vývoja výskytu ochorení na COVID-19 v Slovenskej republike a z dôvodu pretrvávajúcej potreby prijímať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID-19 pri poskytovaní sociálnych služieb v našom zariadení boli po zasadnutí krízového tímu CSS ViaVitae, n.o. prijaté nasledovné opatrenia s okamžitou platnosťou od 23.9.2020 až do odvolania: Platí zákaz návštev!

Kontaktné informácie

Centrum sociálnych služieb
ViaVitae, n.o.

Adresa:
Plavisko 7
034 01 Ružomberok

E-mail.: viavitae.info@gmail.com
Telefón:
+421 908 940 045 – JUDr. Simona Pochybová – riaditeľka
+421 919 063 840 – Mgr. Miroslava Mordelová – vedúca sestra
+421 902 812 952 – Mgr. Michal Moravčík – sociálny pracovník
+421 918 909 906 – službukonajúci personál