Pravidelné pohybové a dychové cvičenia

Veľmi obľúbené cvičenie klientov v doobedných hodinách sa pod vedením Mgr. Moravčíka konalo po ukončení mimoriadnej situácie aj v mesiaci február.

Chránená fotogaléria

Tento obsah je chránený heslom. Na odomknutie obsahu zadajte prosím heslo.

Bohoslužby

Pán kaplán UPaC KU Bystriansky – aj v tomto mesiaci boli pre našich klientov odslúžené bohoslužby spojené so sv. spoveďou. Obdobie pôstu sme spoločne začali popolcovou stredou.

Duchovné stretnutia a modlitba sv. ruženca

ktorú pravidelne organizuje naša sociálna pracovníčka Mgr. Dutková Katarína.

Arteterapia

Pravidelné piatkové kreslenie a maľovanie pre našich klientov v spolupráci s Ateliérom vo Vile a pani Ing. Reginou Loviškovou sa konalo aj v mesiaci február. Témy kreslenia mesiaca: portrét, kresba svojich príbuzných, krajinka. Opäť vznikli krásne umelecké diela, plné inšpirácie a nášho obdivu.

Chránená fotogaléria

Tento obsah je chránený heslom. Na odomknutie obsahu zadajte prosím heslo.

Spoločenské hry a pečenie

Chránená fotogaléria

Tento obsah je chránený heslom. Na odomknutie obsahu zadajte prosím heslo.

Narodeninoví oslávenci

Chránená fotogaléria

Tento obsah je chránený heslom. Na odomknutie obsahu zadajte prosím heslo.

… srdečne gratulujeme našim klientom, ktorí v tomto mesiaci oslávili svoje narodeniny, prajeme im hlavne veľa zdravia a lásky.

Kresby

Darilo sa nám…..

Výroba ozdôb

Darilo sa nám…..

Živá hudba

Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce. (Jiří Mahen)

Vianoce

Vianoce sú krištáľová guľa, v ktorej snežia naše nádeje.