Kresby

Darilo sa nám…..

Výroba ozdôb

Darilo sa nám…..

Živá hudba

Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce. (Jiří Mahen)

Vianoce

Vianoce sú krištáľová guľa, v ktorej snežia naše nádeje.